Enviament i devolucions

Enviament i devolucions

LES COMANDES REALITZADES DURANT AGOST ES FABRICARAN AL SETEMBRE

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina Web a la data de compra. Els preus referits inclouen IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Les despeses d'enviament son gratuïtes a tota la Península. Ceuta i Melilla: actualment el nostre proveïdor logístic no realitza enviaments a aquestes ciutats. Ens farem càrrec de les despeses de devolució dels bens.

L'entrega es realitzarà en la direcció referida pel client en dia laborable i en horari d'oficina, que pot ser diferent a la seva residència habitual, puguen-la enviar al seu lloc de treball o inclús a un tercer al que es volgués fer el regal. El termini d'entrega referit a la Web tindrà caràcter merament indicatiu, ja que dependrà de l'estoc o fabricació del mateix. No obstant, PAUSSI TREMP S.L adoptarà les mesures oportunes per què els terminis d'entrega es compleixin i es produeixin dintre del període indicat.

Quan tinguem la seva comanda preparada, li enviarem un correu electrònic on l'informarem de la sortida de la compra. El risc de pèrdua o deteriorament sobre el bé adquirit es transmetrà al client, des del moment d'entrega del producte i de la seva possessió material.

En cas de rebre un producte diferent al que havia sol·licitat o que resulti incorrecte, pot iniciar un procés de devolució a través del seu compte de client si vostè s'ha registrat com  tal a www.paussi.net, indicant el motiu de la seva devolució.
Així mateix i l'igual que l'apartat procedent relatiu al desistiment, la mercaderia rebuda ha de trobar-se al seu embalatge original, en perfecte estat de conservació, i amb una còpia acreditativa de la compra. Una vegada rebuda la mercaderia i prèvia comprovació d'aquesta, es procedirà a l'abonament de l'import corresponent mitjançant el mètode de pagament utilitzat a la comanda.

Derecho de desistimiento

Descripción del derecho de desistimiento

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos  PAUSSI TREMP S.L, Passeig del Vall 11, 25620 TREMP (LLEIDA). TEL. 973651396, Correo Electrónico: info@paussi.net. su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico]. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.

Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a PAUSSI TREMP S.L, PASSEIG DEL VALL 11, 25620 TREMP (LLEIDA) , sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. 

Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

    Excepciones al derecho de desistimiento

    El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a:

  • a) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.
  • b) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
  • c) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
  • d) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

Modelo de Formulario de desistimiento

(Por favor, complete y envíe este formulario únicamente si se quiere desistir del contrato)

- A la atención de Paussi Tremp SL, Passeig del Vall 11, 25620 Tremp (Lleida), info@paussi.net.

- Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)

- Pedido el/recibido el (*)

- Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios

- Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios

- Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se presenta en papel)

- Fecha


La meva compra La cistella és buida Continuar comprant